Контакт

JU Centar za kulturu  „Semberija“ Bijeljina
Ulica Patrijarha Pavla 1
76 300 Bijeljina

Telefon: +387 (0)55 204 202, +387 (0)55 490 307 (Galerija)
Faks: +387 (0)55 209 934